Aktualny katalog obiektów w kwalifikacji wymagań uzyskania pozwolenia na budowę lub konieczności dokonania zgłoszenia 
- od 19 września 2020 r.
W związku z dużymi zmianami w przepisach Prawa Budowlanego udostępniam katalogi obejmujące budowy obiektów, które nie wymagają ani obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę, ani nie podlegające konieczności zgłoszenia w urzędzie.
Dla łatwiejszego rozróżnienia poszczególnych wykazów każdy będzie w innym kolorze...Pierwszy- zielony- czyli zielone światło, bo bez żadnych formalności
Pierwszy katalog obejmujący budowy obiektów, które nie wymagają ani obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, ani nie podlegają konieczności zgłoszenia w urzędzie.

Katalog zielony, bo nie wymagający załatwiania żadnych formalności
Katalog pomarańczowy z listą BUDÓW obiektów (nie mylić z robotami bud.), dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, ale podlegają one zgłoszeniu
Katalog żółty z listą ROBÓT BUDOWLANYCH (nie mylić z budową), dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, ale podlegają one zgłoszeniu
Aspekty praktyczne
Warto wiedzieć...


Podstawa prawna:
Ustawa Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2020 r. poz.471) obowiązująca od dnia 19 września 2020 r
Kreator stron internetowych - przetestuj