Autorskie projekty gotowe ziemianek i piwnic na wino   
Projektujemy marzenia...
bo własny dom buduje się w życiu tylko raz...
Projekty domów, kierownik budowy, nadzór konserwatorski, kosztorys, wycena, Piwnica podziemna, ziemianka, projekt piwniczki ziemianki, projekt piwnicy na wino, piwniczka ogrodowa, projekty gotowe ziemianek i piwnic podziemnych, przegląd pięcioletni, przegląd budowlany, kontrola, protokół z kontroli technicznej obiektu, budynku, piwniczka ogrodowa z cegły

PROJEKTY BUDOWLANE I DROGOWE,
NADZÓR I KIEROWANIE BUDOWĄ, NADZÓR NAD ROBOTAMI PRZY ZABYTKACH,
KOSZTORYSY I WYCENY, OPINIE BUD., OCENY STANU TECHN., EKSPERTYZY BUD.,
AUTORSKIE PROJEKTY GOTOWE PIWNIC PODZIEMNYCH

Aktualny katalog obiektów w kwalifikacji wymagań uzyskania pozwolenia na budowę lub konieczności dokonania zgłoszenia 
- od 19 września 2020 r.
W związku z dużymi zmianami w przepisach Prawa Budowlanego udostępniam katalogi obejmujące budowy obiektów, które nie wymagają ani obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę, ani nie podlegające konieczności zgłoszenia w urzędzie.
Dla łatwiejszego rozróżnienia poszczególnych wykazów każdy będzie w innym kolorze...Pierwszy- zielony- czyli zielone światło, bo bez żadnych formalności
Pierwszy katalog obejmujący budowy obiektów, które nie wymagają ani obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, ani nie podlegają konieczności zgłoszenia w urzędzie.

Katalog zielony, bo nie wymagający załatwiania żadnych formalności
Katalog pomarańczowy z listą BUDÓW obiektów (nie mylić z robotami bud.), dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, ale podlegają one zgłoszeniu
Katalog żółty z listą ROBÓT BUDOWLANYCH (nie mylić z budową), dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, ale podlegają one zgłoszeniu
Aspekty praktyczne
Warto wiedzieć...


Podstawa prawna:
Ustawa Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2020 r. poz.471) obowiązująca od dnia 19 września 2020 r
Kreator stron internetowych - przetestuj