Autorskie projekty gotowe ziemianek i piwnic na wino   
Projektujemy marzenia...
bo własny dom buduje się w życiu tylko raz...
Projekty domów, kierownik budowy, nadzór konserwatorski, kosztorys, wycena, Piwnica podziemna, ziemianka, projekt piwniczki ziemianki, projekt piwnicy na wino, piwniczka ogrodowa, projekty gotowe ziemianek i piwnic podziemnych, przegląd pięcioletni, przegląd budowlany, kontrola, protokół z kontroli technicznej obiektu, budynku, piwniczka ogrodowa z cegły

PROJEKTY BUDOWLANE I DROGOWE,
NADZÓR I KIEROWANIE BUDOWĄ, NADZÓR NAD ROBOTAMI PRZY ZABYTKACH,
KOSZTORYSY I WYCENY, OPINIE BUD., OCENY STANU TECHN., EKSPERTYZY BUD.,
AUTORSKIE PROJEKTY GOTOWE PIWNIC PODZIEMNYCH

Zawartość dokumentacji
Sprzedaż 1 kompletu projektu powtarzalnego obejmuje
 dokumentację projektową w 3 egzemplarzach

Projekt Architektoniczno-Budowlany zawiera:

1. Projekt architektoniczny

  • Opis techniczny zawierający warunki lokalizacji obiektu, opis funkcji, zestawienie podstawowych powierzchni, opis przyjętych technologii i materiałów dla wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku, zalecenia dotyczące wykończenia obiektu.
  • Rzut fundamentów- ławy i ściany fundamentowe, głębokości posadowienia, osie budynku.
  • Rzuty kondygnacji użytkowych (rzuty piwnic), wymiary poziome budynku oraz wszystkich pomieszczeń i przegród, rozmieszczenie i wielkości otworów okiennych i drzwiowych, elementy konstrukcji budynku, rozmieszczenie elementów wentylacji pomieszczeń, przykładowa aranżacja wnętrz, lokalizacja podstawowych urządzeń sanitarnych (jeśli występują)
  • rzut więźby dachowej- wymiary i rozmieszczenie wszystkich elementów konstrukcji dachu.rzut dachu i wymiary połaci dachowych, kąty nachylenia połaci, sposób odwodnienia dachu, wymiary okapów, wysokości charakterystycznych elementów, rozmieszczenie okien połaciowych i kominów.
  • przekroje- rysunki po pionowym przecięciu w charakterystycznych miejscach - pokazują wszystkie wymiary pionowe obiektu, elementy konstrukcji, warstwy przegród, komunikację pionową w budynku.
  • elewacje- widok jednej (frontowej) lub wszystkich fasad budynku (w zależności od typu obiektu)

2. Projekt konstrukcyjny

  • opis techniczny- do projektu konstrukcyjnego
  • obliczenia statyczne elementów konstrukcyjnych
  • rysunki- schematy konstrukcyjne stropodachów

Przykładowa dokumentacja autorska

Kreator stron internetowych - przetestuj