Autorskie projekty gotowe ziemianek i piwnic na wino   
Projektujemy marzenia...
bo własny dom buduje się w życiu tylko raz...
Projekty domów, kierownik budowy, nadzór konserwatorski, kosztorys, wycena, Piwnica podziemna, ziemianka, projekt piwniczki ziemianki, projekt piwnicy na wino, piwniczka ogrodowa, projekty gotowe ziemianek i piwnic podziemnych, przegląd pięcioletni, przegląd budowlany, kontrola, protokół z kontroli technicznej obiektu, budynku, piwniczka ogrodowa z cegły

PROJEKTY BUDOWLANE I DROGOWE,
NADZÓR I KIEROWANIE BUDOWĄ, NADZÓR NAD ROBOTAMI PRZY ZABYTKACH,
KOSZTORYSY I WYCENY, OPINIE BUD., OCENY STANU TECHN., EKSPERTYZY BUD.,
AUTORSKIE PROJEKTY GOTOWE PIWNIC PODZIEMNYCH

Ocieplenie ścian zewnętrznych
Ocieplenie przegród zewnętrznych ogranicza straty ciepła na skutek przenikania przez ściany budynku

Ocieplenie ścian zewnętrznych nowoczesnymi materiałami budowlanymi o lepszych parametrach termicznych to sposób, aby stare budynki stały się bardziej energooszczędne.
Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na domy zbudowane w latach 80. i wcześniej, które nie spełniają nowoczesnych norm, narażając swych właścicieli na ogromne wydatki związane z kosztami ogrzewania.
Zdaniem specjalistów ocieplanie domów, w których współczynnik przenikania ciepła U ścian jest wyższy od 1 W/(m²K) ma zdecydowane uzasadnienie ekonomiczne.
Koszty poniesione na ocieplenie domu dosyć szybko się zwrócą. W niektórych przypadkach trzeba dobrze przemyśleć decyzję, gdyż spore nakłady finansowe mogą przełożyć się na stosunkowo niewielkie oszczędności. Warto przypomnieć, że według norm budowlanych z lat 60. współczynnik ten wynosił 1,163 W/(m²K).

Na początku lat 80. zmniejszono go do poziomu 0,75 W/(m²K), a na początku kolejnego dziesięciolecia do wartości 0,55 W/(m²K). Od 1994 roku normy budowlane przewidują U – 0,3 W/(m²K) dla ścian wielowarstwowych i U – 0,5 W/(m²K) dla jednowarstwowych. Można więc bez przesady stwierdzić, iż ściany większości domów, które powstały w latach 80 i wcześniej - mają współczynnik przenikania ciepła kilkakrotnie wyższy od obowiązujących obecnie standardów – warto zatem zainwestować w ich docieplenie.
Trudno jest precyzyjnie
wyznaczyć granicę opłacalności przy termicznym izolowaniu ścian.
Wymierne efekty ekonomiczne może przynieść nawet docieplenie stosunkowo
przytulnego i „ciepłego” domu.

Specjaliści przyjmują, że w domach stawianych przed 1990 rokiem, ściany o grubości 38-51 cm (niezależnie od użytych materiałów) mają ciepłochronność na poziomie 1 W/(m²K). Jeżeli przyjąć, że w domu o powierzchni 150 m² powierzchnia ścian wynosi około 200 m², to łatwo wyliczyć, że przez nieocieplone ściany „znika” w sezonie grzewczym blisko 12 000 kWh.
Roczny koszt „uciekającego” ciepła przekracza zatem 2,5 tys. złotych! Jeżeli w wyniku zaizolowania ścian uda się zmniejszyć współczynnik przenikania ciepła do poziomu 0,28 W/(m²K), to ilość traconej energii spadnie do około 1/3 pierwotnej wartości.

Biorąc to pod uwagę można przyjąć, że koszt inwestycji związanej z dociepleniem budynku jednorodzinnego zwróci się po około 10 latach. Jeżeli natomiast ściany budynku mają stosunkowo niski współczynnik przenikania ciepła (0,5-0,6 W/(m²K), to inwestycja związana
z izolacją termiczną wydłuża się (bardzo długi czas zwrotu inwestycji).
Warto w takim przypadku rozważyć sensowność docieplenia dachu, podłogi czy
wymianę okien. W takim wypadku argumentem przemawiającym jednak za podjęciem prac termomodernizacyjnych może być zły stan elewacji i konieczność jej odnowienia.

Źródło: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa. 
Definicje pojęć
Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła - oznaczamy jako U lub k. Dzięki niemu możemy obliczyć ciepło przenikające przez daną przegrodę cieplną. Im niższa wartość współczynnika, tym lepiej. Oznacza to bowiem, że dana przegroda przepuści mniej ciepła uchodzącego z domu.

Aby dostać pozwolenie na budowę domu, musi on spełniać poszczególne warunki, między innymi te dotyczące właśnie współczynnika przenikania ciepła. Co kilka lat, normy te zmieniają się i stają się co raz bardziej rygorystyczne.

Np. norma współczynnika przenikania ciepła dla ścian,
w 2014 r. wynosiła U= 0,25 ,
w 2017 roku normą będzie U = 0,23,
z kolei w 2021 r. U = 0,20.
Mostki cieplne

Mostki termiczne, to nic innego jak miejsca w ścianach, stropach, dachu lub podłodze, przez które ulatuje ciepło. Powstają przez złe ocieplenie. Często to wina również złego projektu. W niektórych częściach domu nie jesteśmy wstanie wyeliminować mostków termicznych, na przykład przy osadzeniach balkonów.
Termomodernizacja

Dzięki niej zmniejszamy zapotrzebowanie na zużycie energii w budynku.
Zanim zabierzemy się za termomodernizację, należy przeprowadzić audyt energetyczny.
Audyt energetyczny

Audyt to opracowanie zawierające profesjonalne obliczenia, dzięki którym dowiemy się ile energii zużywa dany budynek. To także określenie sposobu i ilości opłacalnej oszczędności energii.

Audyt energetyczny budynku powinien zawierać następujące elementy:
- inwentaryzację instalacji zużywających energię, ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,
- stwierdzenie, na jakie sposoby można zmniejszyć zużycie energii,
- ocenę opłacalności każdej z metod,
- wskazanie, które z nich są optymalne dla rozpatrywanego obiektu.

Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez audytora energetycznego.
Kreator stron internetowych - przetestuj