Cennik projektów indywidualnych
Komplet dokumentacji projektowej obejmuje
po 3 egzemplarze projektu zgodnie z obowiązującymi od 19.09.2020r. przepisami

Ceny przedstawione obok prosimy traktować jako orientacyjne, natomiast zawsze staramy się je zachować jako te maksymalne.
Ostateczna wycena wartości prac przedstawiana jest po zapoznaniu się ze szczegółowym zakresem zamówienia klienta.Wynika to z faktu, iż klient czasami nie jest zorientowany w konieczności wykonania dodatkowych opracowań, które są wymagane np. do wydania
pozwolenia na budowę lub nie jest do końca zdecydowany co do swoich planów przebudowy.
Naszym zadaniem jest jak najekonomiczniejsze dla klienta dokonanie zmian w obiekcie, dlatego po analizie jego pomysłów staramy się podsuwać jak najwięcej rozwiązań do wyboru.

Kierujemy się zasadą, by w jednym opracowaniu zawrzeć wszystkie ewentualne zamierzenia budowlane i funkcjonalne, by nie było potrzeby wykonywania kilku projektów i narażania Inwestora na kolejne koszty z tym związane.

Projekty architektoniczne wykonujemy korzystając z licencjonowanego
programu komputerowego 4 MCAD.
Projekty konstrukcyjne wykonujemy korzystając z licencjonowanego
programu komputerowego SPECBUD.

Poniżej nasza oferta cenowa projektów

Kreator stron internetowych - przetestuj