Autorskie projekty gotowe ziemianek i piwnic na wino   
Projektujemy marzenia...
bo własny dom buduje się w życiu tylko raz...
Projekty domów, kierownik budowy, nadzór konserwatorski, kosztorys, wycena, Piwnica podziemna, ziemianka, projekt piwniczki ziemianki, projekt piwnicy na wino, piwniczka ogrodowa, projekty gotowe ziemianek i piwnic podziemnych, przegląd pięcioletni, przegląd budowlany, kontrola, protokół z kontroli technicznej obiektu, budynku, piwniczka ogrodowa z cegły

PROJEKTY BUDOWLANE I DROGOWE,
NADZÓR I KIEROWANIE BUDOWĄ, NADZÓR NAD ROBOTAMI PRZY ZABYTKACH,
KOSZTORYSY I WYCENY, OPINIE BUD., OCENY STANU TECHN., EKSPERTYZY BUD.,
AUTORSKIE PROJEKTY GOTOWE PIWNIC PODZIEMNYCH

Cennik projektów indywidualnych
Komplet dokumentacji projektowej obejmuje
po 3 egzemplarze projektu zgodnie z obowiązującymi od 19.09.2020r. przepisami

Ceny przedstawione obok prosimy traktować jako orientacyjne, natomiast zawsze staramy się je zachować jako te maksymalne.
Ostateczna wycena wartości prac przedstawiana jest po zapoznaniu się ze szczegółowym zakresem zamówienia klienta.Wynika to z faktu, iż klient czasami nie jest zorientowany w konieczności wykonania dodatkowych opracowań, które są wymagane np. do wydania
pozwolenia na budowę lub nie jest do końca zdecydowany co do swoich planów przebudowy.
Naszym zadaniem jest jak najekonomiczniejsze dla klienta dokonanie zmian w obiekcie, dlatego po analizie jego pomysłów staramy się podsuwać jak najwięcej rozwiązań do wyboru.

Kierujemy się zasadą, by w jednym opracowaniu zawrzeć wszystkie ewentualne zamierzenia budowlane i funkcjonalne, by nie było potrzeby wykonywania kilku projektów i narażania Inwestora na kolejne koszty z tym związane.

Projekty architektoniczne wykonujemy korzystając z licencjonowanego
programu komputerowego 4 MCAD.
Projekty konstrukcyjne wykonujemy korzystając z licencjonowanego
programu komputerowego SPECBUD.

Poniżej nasza oferta cenowa projektów

Kreator stron internetowych - przetestuj