Autorskie projekty gotowe ziemianek i piwnic na wino   
Projektujemy marzenia...
bo własny dom buduje się w życiu tylko raz...
Projekty domów, kierownik budowy, nadzór konserwatorski, kosztorys, wycena, Piwnica podziemna, ziemianka, projekt piwniczki ziemianki, projekt piwnicy na wino, piwniczka ogrodowa, projekty gotowe ziemianek i piwnic podziemnych, przegląd pięcioletni, przegląd budowlany, kontrola, protokół z kontroli technicznej obiektu, budynku, piwniczka ogrodowa z cegły

PROJEKTY BUDOWLANE I DROGOWE,
NADZÓR I KIEROWANIE BUDOWĄ, NADZÓR NAD ROBOTAMI PRZY ZABYTKACH,
KOSZTORYSY I WYCENY, OPINIE BUD., OCENY STANU TECHN., EKSPERTYZY BUD.,
AUTORSKIE PROJEKTY GOTOWE PIWNIC PODZIEMNYCH

Termomodernizacja
Termomodernizacja ma zabezpieczyć budynek przed utratą ciepła, zmniejszyć zapotrzebowanie na energię i jej zużycie.

Termomodernizacja polega na wprowadzeniu w budynku takich zmian, które spowodują, że ciepło nie będzie nadmiernie „uciekało”. Osiągnąć to można przez ograniczenie strat ciepła przenikającego przez ściany, dach, okna, drzwi i system wentylacyjny. Korzyści przyniesie też usprawnienie instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Termomodernizacja wymaga poniesienia nakładów finansowych, ale dzięki optymalizacji procesu, można ją wykonać w taki sposób, że związane z nią nakłady będą w perspektywie kolejnych lat spłacone z uzyskanych oszczędności.

Główną przyczyną dużej energochłonności są nadmierne straty ciepła.
Większość budynków w Polsce jest niedostatecznie zabezpieczona (izolowana) przed ucieczką ciepła z pomieszczeń. Przepisy budowlane w ubiegłych latach stawiały niewielkie wymagania w tej dziedzinie, a nawet i te skromne wymagania często nie były dotrzymywane. Dlatego “skorupa budynku”, czyli ściany zewnętrzne, dachy, podłogi na gruncie lub nad nieogrzewanymi piwnicami przepuszczają znacznie więcej ciepła niż
określają to aktualne wytyczne.

Duże straty ciepła powodują także okna starego typu, które oprócz niskiej jakości termicznej są ponadto nieszczelne. Kolejnym problem jest często źle działający system wentylacji naturalnej. Może on prowadzić albo nadmiernego przewietrzania i dużych strat ciepła albo do niedostatecznej wymiany powietrza i pogorszenia jakości środowiska wewnętrznego w wyniku rozwój pleśni.

Drugą ważną przyczyną wysokiego zużycia energii jest niska sprawność instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Przestarzałe technicznie kotły służą do spalania węgla, drewna lub śmieci. Wewnętrzne instalacje nie są zaizolowane, wiele z nich jest rozregulowanych i ma niską sprawność. Prowadzi to nie tylko do dużego zużycia energii ale i znacznej emisji zanieczyszczeń.

Zadaniem termomodernizacji jest nie tylko ograniczenie zużycia energii i kosztów użytkowania budynku ale również podniesienie jakości środowiska wewnętrznego i zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko zewnętrzne.
Tylko budynek właściwie zaizolowany i wyposażony w sprawną instalację grzewczą zapewnia warunki komfortu cieplnego, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów ogrzewania.
Niższe rachunki za energię to niewątpliwie najbardziej dostrzegalny efekt termomodernizacji, a przez to też najbardziej przekonujący argument dla właścicieli i użytkowników budynków jednorodzinnych.
Ogromne znaczenie dla obecnych i przyszłych pokoleń ma też pozytywny efekt ekologiczny zmian- mniej zmarnowanej energii przełoży się na zmniejszenie eksploatacji kurczących się zasobów surowców naturalnych.

Źródło: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa. 
Definicje pojęć
Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła - oznaczamy jako U lub k. Dzięki niemu możemy obliczyć ciepło przenikające przez daną przegrodę cieplną. Im niższa wartość współczynnika, tym lepiej. Oznacza to bowiem, że dana przegroda przepuści mniej ciepła uchodzącego z domu.

Aby dostać pozwolenie na budowę domu, musi on spełniać poszczególne warunki, między innymi te dotyczące właśnie współczynnika przenikania ciepła. Co kilka lat, normy te zmieniają się i stają się co raz bardziej rygorystyczne.

Np. norma współczynnika przenikania ciepła dla ścian,
w 2014 r. wynosiła U= 0,25 ,
w 2017 roku normą będzie U = 0,23,
z kolei w 2021 r. U = 0,20.
Mostki cieplne

Mostki termiczne, to nic innego jak miejsca w ścianach, stropach, dachu lub podłodze, przez które ulatuje ciepło. Powstają przez złe ocieplenie. Często to wina również złego projektu. W niektórych częściach domu nie jesteśmy wstanie wyeliminować mostków termicznych, na przykład przy osadzeniach balkonów.
Termomodernizacja

Dzięki niej zmniejszamy zapotrzebowanie na zużycie energii w budynku.
Zanim zabierzemy się za termomodernizację, należy przeprowadzić audyt energetyczny.
Audyt energetyczny

Audyt to opracowanie zawierające profesjonalne obliczenia, dzięki którym dowiemy się ile energii zużywa dany budynek. To także określenie sposobu i ilości opłacalnej oszczędności energii.

Audyt energetyczny budynku powinien zawierać następujące elementy:
- inwentaryzację instalacji zużywających energię, ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,
- stwierdzenie, na jakie sposoby można zmniejszyć zużycie energii,
- ocenę opłacalności każdej z metod,
- wskazanie, które z nich są optymalne dla rozpatrywanego obiektu.

Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez audytora energetycznego.
Kreator stron internetowych - przetestuj