Autorskie projekty gotowe ziemianek i piwnic na wino   
Projektujemy marzenia...
bo własny dom buduje się w życiu tylko raz...
Projekty domów, kierownik budowy, nadzór konserwatorski, kosztorys, wycena, Piwnica podziemna, ziemianka, projekt piwniczki ziemianki, projekt piwnicy na wino, piwniczka ogrodowa, projekty gotowe ziemianek i piwnic podziemnych, przegląd pięcioletni, przegląd budowlany, kontrola, protokół z kontroli technicznej obiektu, budynku, piwniczka ogrodowa z cegły

PROJEKTY BUDOWLANE I DROGOWE,
NADZÓR I KIEROWANIE BUDOWĄ, NADZÓR NAD ROBOTAMI PRZY ZABYTKACH,
KOSZTORYSY I WYCENY, OPINIE BUD., OCENY STANU TECHN., EKSPERTYZY BUD.,
AUTORSKIE PROJEKTY GOTOWE PIWNIC PODZIEMNYCH

Galeria nadzorowanych prac przy zabytkach

Zamiłowanie do obiektów zabytkowych zaowocowało zaangażowaniem się w prace przy leciwych wiekiem "stulatkach" i pogłębianiem wiedzy przy renowacji takich obiektów z zastosowaniem nowych materiałów i technologii dla odtworzenia charakteru wnętrz i elementów zniszczonych i nadgryzionych "zębem czasu". Z kolei doświadczenie praktyczne przy takich pracach  pozwoliło na możliwość pełnienia samodzielnego nadzoru konserwatorskiego nad robotami przy zabytkach nieruchomych oraz będących w strefie ochrony konserwatorskiej.


Poniżej niektóre z nadzorowanych przez mnie prac konserwatorskich.

  • Termomodernizacja budynku przy ul. Panewnickiej 24 w Katowicach-2018 r. (budynek pod ochroną konserwatorską)- docieplenie elewacji bocznych i tylnej oraz odtworzenie oryginalnych elementów ozdobnych na elewacji frontowej oraz ryflowań wokół okiennych
Przed remontem
Po remoncie
  • Remont klatki schodowej w kamienicy przy ul. Lompy 22 w Katowicach-2018 r.
  • Remont elewacji przy ul. Narcyzów 2 w Katowicach-2017 r. (budynek w rejestrze WKZ)- odtworzenie oryginalnych tynków drapanych oraz z dodatkiem miki oraz kolorystyki pierwotnej budynku
Po remoncie

  • Remont klatki schodowej i schodów drewnianych przy ul. Rybnickiej 10 w Katowicach-2017 r. (budynek w rejestrze WKZ)
Po remoncie

  • Remont klatki schodowej kamienicy z wymianą drzwi wejściowych przy ul. Mariackiej 8 w Katowicach-2017 r.
Po remoncie

  • Remont przedsionka klatki schodowej kamienicy przy ul. Mariackiej 26 w Katowicach-2014 r.
Przed remontem
Po remoncie

  • Remont klatki schodowej oraz wymiana drewnianych drzwi wejściowych i okien przez odtworzenie w kamienicy przy ul. Kościuszki 45 w Katowicach-2016 r.
Przed remontem
Po remoncie

  •   Remont schodów drewnianych na konstrukcji stalowej z renowacją balustrad w kamienicy przy ul. Słowackiego 10 w Katowicach- 2016 r.

  • Renowacja drzwi wejściowych oraz schodów i drzwi wahadłowych w kamienicy przy ul. Chopina 10 w Katowicach-2016 r.

  • Remont schodów drewnianych na konstrukcji stalowej wraz z wymianą balustrad i tralek w kamienicy przy ul. Dąbrowskiego 1 w Katowicach-2016 r.
Przed remontem
Po remoncie

Przed remontem
Skontaktuj się z nami:
BUILD- SPORT- TRAFFIC
ul. Lędzińska 98,  43-140 Lędziny
tel. 0501 237 751
E-mail: bst.biuro@gmail.com 
„Działalność inżynierska jest sztuką,
a zawód inżyniera jest zawodem
zaufania publicznego”
(Kodeks Etyczny Inżyniera Budownictwa)
Kreator stron internetowych - przetestuj