Cennik- nadzór budowlany i konserwatorski

Zakres podstawowych obowiązków dotyczących nadzoru na budowie:

1) kontrola budowy i nadzór nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z technologią i w oparciu o przepisy bhp
2) rzetelne i dokładne prowadzenie dziennika budowy
3) zapewnienie pomocy Inwestorowi podczas doboru wykonawcy robót
4) ścisła współpraca z wykonawcą w kwestii rozstrzygania ewentualnych problemów w trakcie robót dla zapewnienia ciągłości prac
5) kontrola jakości materiałów budowlanych
6) opieka doradcza w każdej kwestii budowlanej

W ramach usług dodatkowych, wykraczających poza przewidziane ustawą obowiązki kierownika budowy oferujemy również:

1) przygotowanie organizacji inwestycji pod względem materiałowym
2) dokonywanie rozliczeń inwestycji wg faktur zakupów i usług
3) rozliczenia kosztorysowe wstępne (kosztorys inwestorski) oraz na każdym
etapie robót- sprawdzanie kosztorysów powykonawczych wykonawców robót

Poniżej wykaz prac przy obiektach zabytkowych

Poniżej koszty nadzoru na budowie

Kreator stron internetowych - przetestuj