Autorskie projekty gotowe ziemianek i piwnic na wino   
Projektujemy marzenia...
bo własny dom buduje się w życiu tylko raz...
Projekty domów, kierownik budowy, nadzór konserwatorski, kosztorys, wycena, Piwnica podziemna, ziemianka, projekt piwniczki ziemianki, projekt piwnicy na wino, piwniczka ogrodowa, projekty gotowe ziemianek i piwnic podziemnych, przegląd pięcioletni, przegląd budowlany, kontrola, protokół z kontroli technicznej obiektu, budynku, piwniczka ogrodowa z cegły

PROJEKTY BUDOWLANE I DROGOWE,
NADZÓR I KIEROWANIE BUDOWĄ, NADZÓR NAD ROBOTAMI PRZY ZABYTKACH,
KOSZTORYSY I WYCENY, OPINIE BUD., OCENY STANU TECHN., EKSPERTYZY BUD.,
AUTORSKIE PROJEKTY GOTOWE PIWNIC PODZIEMNYCH

Nasza Oferta
1. Sprzedaż autorskich projektów gotowych
2. Prace projektowe
Poniżej przedstawiamy zakres prac projektowych, jakie Państwu oferujemy.
Dotyczą one budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obiektów usługowych, komercyjnych, przemysłowych i sportowych oraz obiektów zabytkowych

Prace projektowe- branża arch.- budowlana:
 • Projekty autorskie
 • Adaptacje projektów gotowych
 • Planowanie przestrzeni wokół obiektów
 • Przebudowy (dobudowy, zmiany konstrukcji dachu, termomodernizacje)
 • Remonty i przebudowy obiektów zabytkowych
 • Projekty zabezpieczeń obiektów na terenach szkód górniczych oraz zagrożonych powodzią
 • Projekty konstrukcji żelbetowych, drewnianych i stalowych
 • Oceny stanu technicznego obiektów, opinie techniczne
 • Inwentaryzacje obiektów (także w ramach legalizacji samowoli budowlanych)

Prace projektowe- branża drogowa:

 • Projekty zjazdów indywidualnych i publicznych
 • Projekty drogowe dróg wewnętrznych
 • Projekty dróg dojazdowych (D), lokalnych (L) i zbiorczych (Z)
 • Projekty obiektów sportowych i placów zabaw w nawierzchni syntetycznej
 • Projekty drenaży

3. Legalizacja samowoli budowlanych
Zakres sporządzanej dokumentacji budowlanej przy legalizacji samowoli budowlanych:
1. Inwentaryzacja legalizowanego obiektu
2. Opinia techniczna dotycząca stanu technicznego obiektu
3. Projekt zamienny wraz z charakterystryką energetyczną (z uwzględnieniem
aktualnie obowiązujących przepisów)- jeśli jest wymagany przez PINB
4. Uzgodnienia lokalizacji lub zastosowanych rozwiązań z Wojewódzkim Komendantem Straży Pożarnej, rzeczoznawcą Sanepid lub ppoż.- jeśli jest wymagany przez PINB
5. Ekspertyza budowlana

Koszty przygotowania dokumentacji zależą od wielkości obiektu legalizowanego, problemu w obiekcie, który jest głównym przedmiotem legalizacji oraz uzyskania ewentualnych uzgodnień z właściwymi organami.
Szacunkowy koszt to
- ok. 3.000 zł (obiekt gospodarczy z koniecznością uzyskania uzgodnień)
- ok. 5.500 zł (bud. mieszkalny bez konieczności uzyskania uzgodnień, ale z wykonaniem projektu zamiennego).
Koszty oczywiście są orientacyjne i podane jedynie dla wskazania poziomu cenowego.

4. Nadzór budowlany i konserwatorski
Oferujemy sprawowanie nadzoru budowlanego w formie pełnienia funkcji:
- Kierownika budowy
- Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Nadzór konserwatorski
Polecamy Państwa uwadze również pełnienie nadzoru nad robotami przy zabytkach nieruchomych, czyli na obiektach wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz będących pod ochroną konserwatorską.

Podstawa prawna do sprawowania nadzoru: USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568.)

5. Kosztorysowanie
Wykonywanie kosztorysów budowlanych i drogowych dla osób prywatnych, firm, instytucji oraz dla developerów:
- kosztorysy inwestorskie
- ofertowe
- powykonawcze
-przedmiary robót (wstępne szacowanie kosztów przed rozpoczęciem robót)
wszelkich obiektów
- również wielkopowierzchniowych i developerskich

Pozostała oferta:
- kosztorysy ofertowe dla zamówień publicznych
- harmonogramy rzeczowo- finansowe do wykonanych kosztorysów
- kosztorysy dla potrzeb uzyskania kredytu lub zwrotu kosztów ze szkód górniczych

OFERTA CENOWA NA PRACE KOSZTORYSOWE- od 4,50 PLN/pozycja kosztorysowa
 

W przypadku wyceny bud. jednorodzinnego koszt zawiera się od ok. 600 zł za kosztorys w trzech wersjach wydruku: szczegółowy, uproszczony oraz przedmiar będący podstawą wyceny dla potencjalnych wykonawców

Posiadając certyfikat oraz wysokie kwalifikacje poparte wieloletnim doświadczeniem gwarantujemy najwyższą dokładność i rzetelność sporządzanych kosztorysów
Pracujemy na licencjonowanym oprogramowaniu
Projekty architektoniczne wykonujemy korzystając z licencjonowanego programu komputerowego 4 MCAD.

Projekty konstrukcyjne wykonujemy korzystając z licencjonowanego programu komputerowego SPECBUD.Kosztorysy wykonujemy korzystając z licencjonowanego programu komputerowego Zuzia.
Kreator stron internetowych - przetestuj