Profil firmy
Firma "BUILD- SPORT- TRAFFIC" powstała w 2003 roku po reorganizacji i
powiększeniu zakresu usług na bazie Pracowni Projektowej "PRO-ARCH"
założonej w 1998 roku przez inż. Izabelę Piotrowską.
Tak więc aktywnie pracujemy w branży budowlanej od 1998 roku.
Właścicielką firmy jest energiczna, rzeczowa, zdecydowana, drobiazgowa i pełna tysięcy pomysłów kobieta z doskonałą wiedzą techniczną w branży budowlanej nabytą konsekwentnie w Technikum Budowlanym, a następnie na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.
Jeśli dołożyć do tego już nabyte doświadczenie i ciągłe pogłębianie wiedzy przy nowych technologiach w projektowaniu różnych obiektów, kontraktowym prowadzeniu budów o różnych stopniach skomplikowania, umiejętności sporządzania kosztorysów na każdym etapie robót to można powiedzieć, że korzystając z jej usług oddali się Państwo w dobre ręce.
Z kolei zamiłowanie do obiektów zabytkowych zaowocowało możliwością pełnienia nadzoru konserwatorskiego po nabyciu wymaganego doświadczenia praktycznego podczas prac na obiektach zabytkowych oraz będących w strefie ochrony konserwatorskiej.

Wieloletnie i wszechstronne na każdym polu doświadczenie pozwala nam na zachowanie mało spotykanej u konkurencji dokładności, dbałości o szczegóły rozwiązań ale i przystępnych cen za oferowane usługi.

Wszystkie powierzone nam zadania wykonujemy z największą starannością, ogromnym
zaangażowaniem, a realizowane obiekty traktujemy jak wykonywane dla siebie.
I to chyba najważniejsze, bo wkładamy całe serce i posiadaną wiedzę w to, co robimy.
Nasi byli klienci wielokrotnie wracają do nas z kolejnymi zleceniami, co jest najlepszą rekomendacją naszego profesjonalizmu, w związku z tym z pełną odpowiedzialnością serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty usług w zakresie budownictwa.
Skontaktuj się z nami:
BUILD- SPORT- TRAFFIC
ul. Lędzińska 98,  43-140 Lędziny
tel. 0501 237 751
E-mail: bst.biuro@gmail.com 
Kwalifikacje zawodowe
„Działalność inżynierska jest sztuką,
a zawód inżyniera jest zawodem
zaufania publicznego”
(Kodeks Etyczny Inżyniera Budownictwa)
Poprzez przynależność do PIIB oraz regionalnie do Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa posiadamy ważne ubezpieczenie OC wymagane przepisami.
  • Uprawnienia konstrukcyjno- budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
  • Przynależność do PIIB w oddziale Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  • Nadzór konserwatorski nad robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub będących pod ochroną konserwatorską.
  • Kosztorysowanie poparte ukończonym kursem kosztorysowania robót budowlanych w systemie jakości    ISO 9001.
Kreator stron internetowych - przetestuj